Haber

Kıyı Emniyet Komutanlığı KPSS şartlı ve şartsız astsubay alımı yapacak! Başvuru bugün sona eriyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, karargâhla irtibatlı kurumlarda istihdam edilmek üzere Güverte, İkmal, Bilgi Teknolojileri ve İdari Şubelerde sözleşmeli bay ve bayan astsubay alımı yapacağını duyurdu. Başvuru koşulları ve tarihi ile ilgili tüm detayları açıklayan Komutanlık, bazı branşlarda KPSS 60 puan kuralı ararken Deste başvurusu yapacak adaylardan KPSS puan koşulu istemiyor. İşte ilandaki diğer detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alım başvuruları 30 Aralık 2022’de başlar ve 15 Ocak 2023’te 23:59’da sona erer.bitecek

adaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisİnternet adresi, İşçi Destek Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak başvuru işlemini tamamlayacaktır.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 1. unsurda yer alan tabloda belirtilen önlisans bölümlerinden mezun olmak veya kayıt yenileme tarihine kadar mezun olabilmek,

c. Yurt dışında eğitimini tamamlayanların diplomalarının yurt içinde geçerli olduğuna dair Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı denklik belgesini almak ve belgeyi sisteme yüklemek,

c. Temin edilecek branşlar için temin edilecek bölümlere denk olan bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/denklik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

D. KPSS puan kuralı aranan branşlar için; 2022 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puanları bakımından en az 60 puan almış, şehit veya vazife malul eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK çalışanları, 21 inci maddenin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamına girenlerin eşleri veya çocukları ile bu puanların en az %80’ini (en az 48 puan ve üzeri) almış olmak. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun,

ile. 01 Ocak 2022 tarihli prestijli düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1995 ve sonrasında doğanlar başvurabilir),

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuken itirazı bulunmamak,

g. TSK, Genelkurmay ve SGK Sağlık Kabiliyet Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak ve;

(1) Güverte şubesi için, Tıbbi Yeterlilik Yönetmeliği Ek-d değerlendirme tablosundaki (1) Nolu Zabit ve Astsubay Adayları Değerleme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay” raporu ile “Gemi Adamı Ol” raporunun alınması. Gemiadamlarının Sağlık Yönergesi’nde belirtilen belirlenmiş sağlık raporu,

(2) İkmal şubesi için Sağlık Kabiliyeti Yönetmeliği Ek-d değerlendirme tablosundaki (2) numaralı Zabit ve Astsubay Adayları Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay” raporu ile “Gemi Adamı Ol” raporunun alınması. Gemiadamlarının Sağlık Yönergesi’nde belirtilen belirlenmiş sağlık raporu,

(3) Bilgi Teknolojileri ve İdari Şube için Sağlık Yeterliliği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme cetvelindeki (2) numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değer Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olduğuna” ilişkin belirlenmiş sağlık raporunun alınması,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile adayın kendisi ve evli ise eşi;

(1) Kasten işlenen bir kabahat nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak,

(2) Affedilmiş, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet. hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ifanın ifasına fesat karıştırma, hatadan doğan mal varlığını aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden hüküm giymemiş olmak veya Bu suçlar nedeniyle soruşturma veya kovuşturmanın devam etmesi veya kovuşturmanın uzlaşmayla sonuçlanmaması,

h. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Genelev, toplantı yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan bir ev veya benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık veya garsonluk yapmamış olmak, her türlü yazılı, işitsel ve görsel eserlerin yapımından ve satışından sorumludur. kaydedildiği materyal ne olursa olsun veya kumar, uyuşturucu madde veya uyarı konusu nedeniyle herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturmaya tabi tutulmamış olmak, bunlar hakkında idari yaptırım uygulanmamış veya cezai işlem uygulanmamış olmak. Bu hususlar nedeniyle karar,

I. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair beyanda bulunmak,

I. Terör örgütlerinin ve bunların meşru veya hukuka aykırı uzantılarının eylem, toplantı, yürüyüş ve mitinglerine katılmamak, bunlara destek vermemek, katılmamak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi veya tedavi görmemek,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamak,

l. Sağlık Yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, askeri okullar, polis teşkilatına bağlı okullar, Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmayanlar veya çıkarılmayanlar veya bu okulların yeterlik sınavında başarısız olanlar, sivil okuldan ilişiği kesilmemiş olanlar hariç. okullar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Orgeneralliği Komuta ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman astsubay veya sözleşmeli astsubay görevlerinden ayrılmamış veya görevden alınmamış olmak,

m. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya manevi nedenlerle ihraç edilmemiş olmak,

n. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması,

o. hamile olmamak

RESMİ DUYURU METNİ

alaca-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu